start

 

  • 3d-arkitekten har som hovedydelse 3D SKETCHUP opgaver for arkitektfirmaer.

  • 3d-arkitekten registrerer, visualiserer og udarbejder skitseforslag.

  • 3d-arkitekten udfører også andet arkitektarbejde.

  • 3d-arkitekten hjælper med opgaver som man gerne vil uden at skulle nyansætte.

  • 3d-arkitekten kan tilkaldes med kort varsel.

  • 3d-arkitekten er lønnet medarbejder på vikar-lignende forhold.

  • 3d-arkitekten er arkitekt m.a.a.