perspektiv

Velkommen til min hjemmeside :

Formålet med denne hjemmeside har for mig været på en overskuelig måde

at skabe en simpel løbende kortlægning af mine kreative gøremål gennem tiden,

professionelle såvel som private.

Denne registrering er i sin tid startet med kravet om at kunne fremvise sit samlede

studieforløb på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Jeg fandt det fornuftigt dengang som jeg gør det nu, og jeg har efterfølgende

forsøgt at holde styr på mine videre aktiviteter på samme facon.

Denne dokumentation har endvidere været udgangspunkt for den arkitektmappe

jeg har medtaget som præsentation til f.eks. jobsamtaler og som, synes jeg,

er blevet modtaget som en overskuelig og kompakt måde at fortælle

om flere års fysiske objekter, hvoraf en stor del ikke er mere.

Jens Berth

Arkitekt

 

www.lerhytten.dk